ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57

ผลการแข่งขันสรุปของ เนินมะปราง 1

# รายการกีฬา ผลการแข่งขัน
1. เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ชนะเลิศ
2. กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ชนะเลิศ
3. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ชนะเลิศ
4. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ชนะเลิศ
5. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ชนะเลิศ
6. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ชนะเลิศ
7. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ชนะเลิศ
8. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร ชนะเลิศ
9. ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี รองชนะเลิศอันดับ 1
10. กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 1
11. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 1
12. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 1
13. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 1
14. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 1
15. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 1
16. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 1
17. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 1
18. เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2
19. วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2
20. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 2
21. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 2
22. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 2
23. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 2
24. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 2
25. เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
26. เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
27. เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
28. เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
29. เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
30. ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
31. ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
32. ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
33. ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
34. วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
35. วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
36. วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
37. เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
38. เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
39. เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
40. ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
41. ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
42. ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
43. ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
44. กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
45. กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
46. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
47. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
48. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
49. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
50. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
51. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
52. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
53. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
54. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
55. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
56. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
57. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional