กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
3 . เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายวายุ สิงคำ                                                  
2เด็กชายชยทัต ธันยะ                                                  
3เด็กชายศรัทธา ปัญญาบาล                                                  
4เด็กชายนาวา เจสะขา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชาย อานัฐ คำมูล                                                  
2เด็กชาย รัชชานนท์ ใจจร                                                   
3เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ เทพสุวรรณ                                                  
4เด็กชาย ณัฐพงศ์ บุญมาติด                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายภูริทัต แพงวังทอง                                                  
2เด็กชายกฤตเมธ กองบุญ                                                  
3เด็กชายฟาริด ไชยรงค์                                                  
4เด็กชายพรพิพัฒน์ มารบุรี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายธเนศ แสงสุข                                                  
2เด็กชายธีรธัช แก้วดี                                                  
3เด็กชายศุภวัตร จันทฆาต                                                  
4เด็กชายคีตธัช แก้วดี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ช.พลภัทร เวชการ                                                  
2ด.ช.มงคล อาสนะ                                                  
3ด.ช.ธนากร อยู่ยา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายปกรณ์ยศ พรมชาวเสียง                                                  
2เด็กชายภูรวิช ชะอ้อน                                                  
3เด็กชายกันทรากร เดชรักษ์                                                  
4เด็กชายกิตติกวิน สกุลอินทร์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายชนาธิป ศรีคง                                                  
2เด็กชายสุทธิลักษณ์ ศรีปาน                                                  
3เด็กชายภัทรพล มากอิ่ม                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายพชรพล เพ็งวงษ์                                                  
2เด็กชายอภิวัฒน์ เพ็งวงษ์                                                  
3เด็กชายอนุชา จินดารอง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายเมธิส สมเนตร                                                  
2เด็กชายชาญณรงค์ ราวิล                                                  
3เด็กชายธนกรณ์ คงเมืองคำ                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 22 Sep 2023 11:07:48