ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
1. เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี
2. เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี
3. เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี
4. เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี
5. เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี
6. เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี
7. ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี
8. ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี
9. ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี
10. ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี
11. วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี
12. วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี
13. วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี
14. วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี
15. เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี
16. เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี
17. เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี
18. เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี
19. ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี
20. ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี
21. ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี
22. ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี
23. ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี
24. กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร
25. กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร
26. กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร
27. กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร
28. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร
29. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร
30. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร
31. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร
32. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร
33. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร
34. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร
35. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร
36. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร
37. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร
38. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร
39. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร
40. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร
41. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร
42. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร
43. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร
44. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร
45. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร
46. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร
47. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร
48. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร
49. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร
50. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร
51. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร
52. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร
53. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร
54. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร
55. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร
56. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร
57. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร
58. กองเชียร์นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional