ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57

ผลการแข่งขันสรุปของ วังทอง 3

# รายการกีฬา ผลการแข่งขัน
1. เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ชนะเลิศ
2. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร ชนะเลิศ
3. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร ชนะเลิศ
4. ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี รองชนะเลิศอันดับ 1
5. ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี รองชนะเลิศอันดับ 1
6. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 1
7. เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2
8. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 2
9. เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
10. เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
11. เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
12. เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
13. เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
14. ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
15. ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
16. วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
17. วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
18. วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
19. เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
20. ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
21. ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
22. ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
23. ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
24. กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
25. กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
26. กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
27. กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
28. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
29. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
30. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
31. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
32. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
33. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
34. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
35. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
36. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
37. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
38. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
39. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
40. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
41. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
42. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
43. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
44. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
45. กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
46. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
47. กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
48. กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
49. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
50. กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional