ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวศิรินญา พุทธนาวงศ์ (โรงเรียนบ้านวังสาร)
      2 . เด็กชายนาวี โพธิ์ทอง (โรงเรียนบ้านวังสาร)

บางกระทุ่ม 2

      1 . ด.ช.พรรษา ไทยเจริญ (วัดท่านา)
      2 . นางสาวสุดารัตน์ จำนงค์ภักดิ์ (วัดท่านา)

วังทอง 1

      1 . นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น (โรงเรียนบ้านนาพราน)
      2 . เด็กชายพงศ์ภาคิน เลิศนาคิน (โรงเรียนบ้านนาพราน)

วังทอง 2

      1 . นางสาวรัชฎากร กรอนพรม (โรงเรียนบ้านโป่งปะ)
      2 . เด็กชายธนคุณ น้อยเมือง (โรงเรียนบ้านโป่งปะ)

วังทอง 3

      1 . นางสาวกมรวรรณ ทองงามขำ (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว)
      2 . เด็กชายวัชรพล เรืองทอง (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว)

วังทอง 4

      1 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      2 . เด็กชายนฤบดินทร์ แก้วบัวดี (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)

วังทอง 5

      1 . นางสาวสุวรรณรัตน์ เผยศิริ (บ้านเข็ก)
      2 . เด็กชายวรวุทธ จาดยางโทน (บ้านเข็ก)

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวลลิตา สังข์ศรี (บ้านวังขวัญ)
      2 . เด็กชายกิตติทัต แสงรัตน์ (บ้านวังขวัญ)

เนินมะปราง 2

      1 . นายพิสิษฐ์ มาลา (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      2 . เด็กชายธนภัทร มีเทียม (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional