ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นายกฤษดา เกตุทิม (โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง)
      2 . เด็กชายณัฐพงค์ บุญถึง (โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง)

บางกระทุ่ม 2

      1 . นายอรัญ หมวกอินทร์ (โรงเรียนศึกษาลัย)
      2 . เด็กชายจิรธณัฐ ฉ่ำบุตร (โรงเรียนศึกษาลัย)

วังทอง 1

      1 . นายทองสุข เทียมราช (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)
      2 . เด็กชายธันวา อ่ำเกิด (โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ)

วังทอง 2

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 3

      1 . นางสุภาพร สุริยะลังกา (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      2 . เด็กชายอารักษ์ ผาสุก (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)

วังทอง 4

      1 . นางสาวอรวรรณ หอมหวาน (โรงเรียนบ้านหนองงา)
      2 . เด็กชายณัฐนนท์ ใจดี (โรงเรียนบ้านหนองงา)

วังทอง 5

      1 . นางสุรีรัตน์ หลำชาวนา (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      2 . เด็กชายสุรเชษฐ์ น้อยเหลา (โรงเรียนวัดวังพิกุล)

เนินมะปราง 1

      1 . นายกฤษณพงศ์ แสงปัญญา (หัวเขาราษฎร์บำรุง)
      2 . เด็กชายพชร ฉายถนอม (หัวเขาราษฎร์บำรุง)

เนินมะปราง 2

      1 . นายศุภชัย แดนดงเมือง (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      2 . เด็กชายสุธี ทองศักดิ์ (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional