ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวศิรินญา พุทธนาวงศ์ (โรงเรียนบ้านวังสาร)
      2 . เด็กหญิงไอรดา พันธ์ศักดิ์ (โรงเรียนบ้านวังสาร)

บางกระทุ่ม 2

      1 . นางสาวสัตตบงกช ยอดบุษดี (โรงเรียนศึกษาลัย)
      2 . เด็กหญิงณัฐชพร มณีศาล (โรงเรียนศึกษาลัย)

วังทอง 1

      1 . เด็กหญิง ศรัณยา ขวาน้ำคำ (โรงเรียนบ้านน้ำยาง)

วังทอง 2

      1 . นายมรกต ศรีสมยศ (โรงเรียนบ้านปากยาง)
      2 . เด็กหญิงชุตินันท์ พรมมินทร์ (โรงเรียนบ้านปากยาง)

วังทอง 3

      1 . นางสาวดาวเรือง ปานเมือง (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว)
      2 . เด็กหญิงพิมพ์นก ใจศิล (โรงเรียนบ้านบึงพร้าว)

วังทอง 4

      1 . นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์ (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      2 . เด็กหญิงวณิดา รุ่งสวัสดิ์ (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)

วังทอง 5

      1 . นายเอกภาพ แกล้วกสิกิจ (โรงเรียนวัดดงข่อย)
      2 . เด็กหญิงไอรินลดา เลี่ยมเพชร (โรงเรียนวัดดงข่อย)

เนินมะปราง 1

      1 . นายชัชพงศ์ กมลรัตน์ (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      2 . เด็กหญิงวรรณรษา ขุนราช (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))

เนินมะปราง 2

      1 . นางสาวณัฐนิช จุ้ยขำ (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
      2 . เด็กหญิงปัฐมาพร คัชมาตย์ (โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional